Postări

Se afișează postări din 2015

INFORMAȚII NOI DESPRE GROAPA COMUNĂ DE LA IUGANI - MIRCEȘTI (jud. IAȘI)

GROPILE COMUNE MARCATE DIN TIMPUL POGROMULUI DE LA IAȘI