ATELIER DESPRE MĂRTURIILE LĂSATE DE CONGRESUL MONDIAL EVREIESC PRIVIND HOLOCAUSTUL DIN ROMÂNIA


Imagine de pe strada Cuza Vodă din timpul Pogromului de la Iaşi
(foto: SRI, USHMM)Chestionarele Congresului Mondial Evreiesc privind efectele Holocaustului din România

Atelier, 20 iulie 2010, ISPMN Cluj-Napoca (str. G. Muzicescu, nr. 5)


În anii 1945–1946 Secţiunea din România a Congresului Mondial Evreiesc a realizat o anchetă amplă privind efectele Holocaustului asupra populaţiei evreieşti din România. Ancheta s-a realizat cu intenţia de a prezenta rezultatele ei la Conferinţa de Pace. S-au tipărit două tipuri de formulare, una bilingvă pentru evreii din Ardealul de Nord şi una română pentru restul populaţiei evreieşti din România. Formularele au fost însoţite de o scrisoare a C.M.E. către declaranţi (unde se preciza scopul anchetei) şi de instrucţiuni de completare (în limbile română şi maghiară). Chestionarele întocmite conţin informaţii referitoare la supravieţuitori şi victime.

Chestionarele din Ardealul de Nord şi de Sud au fost prelucrate de către Attila Gidó. Prelucrarea chestionarelor din celelalte părţi ale României este coordonată de către Anca Ciuciu (Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, Bucureşti). O altă cercetare în această temă a fost efectuată de către Adrian Cioflâncă (chestionarele din Iaşi).


Scopul atelierului este armonizarea cercetărilor privind ancheta Congresului Mondial Evreiesc din 1945–1946 şi dezvoltarea unei colaborări între cele trei grupuri de lucru. Rezultatele aşteptate: Publicarea unui volum colectiv în 2011/2012.

Prezentări: 10.00: Deschidere: Horváth István (preşedinte I.S.P.M.N.)
10.10: Liviu Rotman (director C.S.I.E.R.): Noi direcţii şi noi surse documentare în cercetarea Holocaustului din România

10.40: Anca Ciuciu (cercetător C.S.I.E.R.): Liste de victime pe baza declaraţiilor rudelor în fişele de ancheta C.M.E. – secţiunea România. Mărturii noi despre pogromul din Bucureşti

11.10: Adrian Cioflâncă (director de departament I.I.C.C.M.E.R.): Mărturii privind Pogromul de la Iaşi (iunie 1941) colectate de Congresul Mondial Evreiesc (rezultate preliminare publicate în revista 22 şi Ziarul de Iaşi)

11.40: Gidó Attila (cercetător I.S.P.M.N.): Rezultatele prelucrării anchetei Congresului Mondial Evreiesc privind efectele Holocaustului din Transilvania de Nord

12.10: Discuţii

Comentarii

Postări populare