SIMPOZION ROMÂNO-GERMAN


                                                               
Deutsch-rumänische Tagung / Simpozion germano-român
130 Jahre deutsch-rumänische diplomatische Beziehungen (1880 - 2010)
130 ani de relaţii diplomatice germano-române (1880-2010)
Jassy (Rumänien), 29. September – 3. Oktober 2010  
Iaşi, 29 septembrie – 3 octombrie 2010

Veranstalter / Organizatori
Rumänische Akademie, A. D. Xenopol-Institut für Geschichte Jassy
Academia Română, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“, Iaşi

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Rumänien
Ambasada Republicii Federale Germania din România

Deutsches Kulturzentrum Jassy
Centrul Cultural German, Iaşi

Südost-Institut Regensburg

Al. I. Cuza – Universität Jassy, Fakultät für Geschichte, Zentrum für Geschichte der Internationalen Beziehungen
Universitatea „Al. I. Cuza“, Iaşi, Facultatea de Istorie, Centrul de Istorie a Relaţiilor Internaţionale

Deutsche Forschungsgemeinschaft

29. September: Teilnehmerankunft / 29 septembrie: sosirea participanţilor
30. September – 1. Oktober: Plenarsitzungen / 30 septembrie – 1 octombrie: lucrări în plen
2. Oktober: Ausflug / 2 octombrie: excursie
3. Oktober: Abreise / 3 octombrie: plecarea participanţilor

Tagungsprogramm / Program

30. September / 30 septembrie

09:15
Eröffnung / Deschiderea lucrărilor
Grußworte / Cuvinte de salut

Prof. dr. Vasile Işan (Rektor der Al. I. Cuza – Universität Jassy / rector al Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi)

Andreas von Mettenheim (Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Rumänien / ambasadorul Republicii Federale Germane în România)

Prof. dr., acad. Viorel Barbu (Präsident der Jassier Zweigstelle der Rumänischen Akademie / preşedinte al Filialei Iaşi a Academiei Române)

Anton Niculescu (Staatssekretär im rumänischen Außenministerium / secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe)

Dr. Alexander Rubel (Leiter des Deutschen Kulturzentrums Jassy / Director al Centrului Cultural German, Iaşi)

Prof. Dr. Gheorghe Cliveti (Direktor des A. D. Xenopol - Instituts für Geschichte Jassy / director al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol“, Iaşi)

Dr. Peter Mario Kreuter (Südost-Institut Regensburg)

Dr. Flavius Solomon (A. D. Xenopol-Institut für Geschichte Jassy, Abteilung Inernationale Beziehungen/ Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“, Iaşi, Departamentul de Relaţii Internaţionale)

10:00 – 13:00; 15:30 – 18:30
Plenarsitzungen / Şedinţe în plen

Auf einem Blick / Dintr-o privire

Flavius Solomon (A. D. Xenopol-Institut für Geschichte Jassy/ Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“, Iaşi)
Relaţiile româno-germane în istoriografia română (1878-până în prezent)
Die Beziehungen zwischen Rumänien und Deutschland seit 1878 im Spiegel der rumänischen Geschichtsschreibung

Peter Mario Kreuter (Südost-Institut Regensburg)
Die rumänische Außenpolitik und Diplomatie im Spiegel der Publikationen des Südost-Instituts (1930-heute)
Politica externă şi diplomaţia românească în publicaţiile Südost-Institut (din 1930 până în prezent)

11:00 – 11:30
Kaffeepause  / Pauză de cafea

11:30 – 13:30. Moderation / Moderatori: Krista Zach, Sorin Radu
Vom Kennenlernen zu den zwischenstaatlichen Beziehungen /
De la cunoaştere reciprocă la relaţii interstatale

Gheorghe Cliveti (A. D. Xenopol-Institut für Geschichte Jassy/ Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“, Iaşi)
Prusia şi candidatura Hohenzollern la tronul României
Preußen und die Hohenzollern-Kandidatur auf den rumänischen Thron

Edda Binder-Iijima (Universität Heidelberg/ Universitatea din Heidelberg)
1866-1871-1914 – Jahre der Entscheidung in den rumänisch-deutschen Beziehungen
1866-1871-1914 – ani decisivi în relaţiile româno-germane

Vasile Docea (Universitatea de Vest Temeswar/ Timişoara)
Konigliches Dreieck: Carol I. zwischen Deutschland, Rumanien und der Schweiz  Triunghi regal: Carol I între Germania, Romania si Elvetia

Liviu Brătescu (A. D. Xenopol-Institut für Geschichte Jassy/ Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“, Iaşi)
Germania în politica externă a României în anii 1878-1888
Deutschland in der rumänischen Aussenpolitik, 1878-1888

Diskussionen / Discuţii

13:30 – 15:30
Mittagspause / Pauză de prânz

15:30 – 18:30. Moderation / Moderatori: Hildrun Glass, Flavius Solomon
Krieg und Diplomatie (I) / Război şi diplomaţie (I)

Cornelius R. Zach (München)
Die rumänisch-deutschen diplomatischen Beziehungen während der Balkankriege von 1912-1913
Relaţiile diplomatice româno-germane în timpul războaielor balcanice din 1912-1913

Claudiu-Lucian Topor (Al. I. Cuza Universität Jassy/ Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi)
În Transilvania pe urmele lui Hans Benning. Propaganda de război germană şi reacţiile guvernului maghiar (1914-1916)
Auf den Spuren von Hans Benning in Siebenbürgen. Die deutsche Kriegspropaganda und die Reaktionen der ungarischen Regierung (1914-1916)

16:30 – 17:00
Kaffeepause  / Pauză de cafea

Grigorij Škundin (Moskau / Moscova)
Un triunghi diplomatic: România-Germania-Bulgaria în 1916
Ein diplomatisches Dreieck: Rumänien-Deutschland-Bulgarien 1916

Krista Zach (München)
Die rumänische Deutschlandpolitik im Spiegel der Sitzungen des Königsrates vom 1914-1918
Politica faţă de Germania reflectată în dezbaterile din Consiliul de Coroană (1914-1918)

18:00 – 18:30
Diskussionen / Discuţii

19:00
Empfang durch die Deutsche Botschaft in Rumänien
Recepţie oferită de către Ambasada Germaniei în România

1. Oktober / 1 octombrie

09:00 – 13:30; 15:00 – 19:00
Plenarsitzungen / Şedinţe în plen

09:00 – 10:30. Moderation / Moderatori: Peter Mario Kreuter, Vasile Docea
Krieg und Diplomatie (II) / Război şi diplomaţie (II)

Octavian Ţâcu (Freie Internationale Universität Chişinău/ Universitatea Liberă Internaţională Chişinău)
Problema Basarabiei şi relaţiile româno-germane în ajunul celui de-al doilea război mondial
Die Bessarabienfrage und die rumänisch-deutschen Beziehungen am Vorabend des Zweiten Weltkrieges

Dorin Dobrincu (Arhivele Naţionale ale României)
Ottmar Traşcă (G. Bariţiu-Institut für Geschichte Klausenburg/ Institutul de Istorie „G. Bariţiu“, Cluj)
Mişcarea Legionară în exilul din Germania, ianuarie 1941-august 1944
Die legionäre Bewegung im deutschen Exil, Januar 1941-August 1944

Adrian Cioflâncă (A. D. Xenopol-Institut für Geschichte Jassy/ Institutul de Istorie „A. D. Xenopol, Iaşi)
Pogromul de la Iaşi din iunie 1941: o evaluare a responsabilităţilor
Der Pogrom von Jassy (Juni 1941): eine Einschätzung der Verantwortungen

10:30 – 11:00
Kaffeepause  / Pauză de cafea

11:00 – 13:30. Moderation / Moderatori: Gudrun-Liane Ittu, Claudiu-Lucian Topor
Zwischen Demokratie und Diktatur / Între democraţie şi dictatură

Sorin Radu (L. Blaga Universität Hermannstadt/ Universitatea „L. Blaga“, Sibiu)
Relaţiile româno-germane din primul deceniu interbelic reflectate în presa românescă transilvăneană
Die rumänisch-deutschen Beziehungen in den 1920er Jahren aus der Sicht der rumänischsprachigen Presse Siebenbürgens

Vasile Ciobanu (L. Blaga Universität Hermannstadt/ Universitatea „L. Blaga“, Sibiu)
Relaţiile româno-germane din primul deceniu interbelic reflectate în presa săsească din Sibiu
Die rumänisch-deutschen Beziehungen im ersten Jahrzehnt der Zwischenkriegszeit aus der Sicht der Hermannstädter siebenbürgisch-sächsischen Presse

Adrian Viţalaru (Al. I. Cuza Universität Jassy/ Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi)
Consideraţii privind relaţiile româno-germane la sfârşitul primului deceniu interbelic. Überlegungen über die rumänisch-deutschen Beziehungen Ende der 1920er Jahre

Paul Nistor (A. D. Xenopol-Institut für Geschichte Jassy/ Institutul de Istorie „A. D. Xenopol, Iaşi)
Relaţiile dintre comuniştii români şi est-germani la începutul Războiului Rece
Die Beziehungen zwischen der rumänischen und ostdeutschen Kommunisten am Anfang des Kalten Krieges

Diskussionen / Discuţii

13:30 – 15:00
Mittagspause / Pauză de prânz

15:00 – 18:30: Moderation / Moderatori: Edda Binder-Iijima, Dorin Dobrincu
Kultur und Wissenschaft als Instrumente der Diplomatie / Cultura şi ştiinţa - instrumente ale diplomaţiei

Leonidas Rados (A. D. Xenopol-Institut für Geschichte Jassy/ Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“, Iaşi)
Specializarea universitarilor din România în Germania la finele secolului XIX. Cazul bizantinistului Demosthene Russo
Forschungsaufenthalte rumänischer Professoren in Deutschland Ende des 19. Jhs. Der Fall des Byzantinisten Demosthene Russo

Markus Bauer (University of Portsmouth)
Nichtgeplanter Kulturaustausch Deutsche Exilanten in Rumänien 1933-1940
Un schimb cultural neaşteptat – exilaţi germani în România, 1933-1940

Gudrun-Liane Ittu (Institut für Geisteswissenschaften Hermannstadt/ Institutul de Cercetări Socio-Umane, Sibiu)
Die Ausstellung Hermann Konnerths im Rumänischen Athäneum (1932) – ein Ausdruck deutsch-rumänischer Kulturbeziehungen
Expoziţia lui Hermann Konnerth la Ateneul Român (1932) – expresie a relaţiilor culturale germano-române

16:10 – 16:40
Kaffeepause  / Pauză de cafea

Hildrun Glass (Ludwig-Maximilians-Universität München/ Universitatea Ludwig Maximilian, München)
Die Presse- und Kulturarbeit der Deutschen Gesandtschaft in Bukarest 1921-1944
Activitatea de presă şi culturală a reprezentanţei germane din Bucureşti, 1921-1944

Peter Ulrich Weiß (Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam/ Centrul pentru Studii Istorice Recente, Potsdam)
Deutsch-deutsche Kulturkonkurrenz in Rumänien in den 1960er Jahren
Concurenţa culturală germano-germană în România în anii 1960

Ionuţ Nistor (Al. I. Cuza Universität Jassy/ Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi)
Universitatea din Iaşi şi mediul academic german la sfârşitul anilor 1950 – începutul anilor 1960
Die Jassier Universität und der deutschen Wissenschaftsraum Ende der 1950er und Anfang der 1960er Jahre

Fried Nielsen (Vortragender Legationsrat I. Klasse, Auswärtiges Amt / Consilier de gradul 1 în Ministerul German de Externe)
Neue Wege in der Kulturvermittlung durch öffentlich-private Partnerschaften. Das Kulturmanagerprogramm der Bosch-Stiftung in Rumänien
Noi direcţii în schimburile culturale prin parteneriate public-private. Programul de management cultural al Fundaţiei Bosch în România

18:30 – 19:00
Abschlussdiskussionen / Discuţii finale

19:30
Empfang durch das Deutsche Kulturzentrum Jasyy / Recepţie oferită de către Centrul Cultural German, Iaşi

2. Oktober: Ausflug / 2 octombrie: excursie

Comentarii

Postări populare