COLOCVIU INTERNAȚIONAL: „70 ANI DE LA POGROMUL DE LA IAŞI (28-30 IUNIE 1941): ISTORIE ŞI MEMORIE”


        

„70 ANI DE LA POGROMUL DE LA IAŞI (28-30 IUNIE 1941):
 ISTORIE ŞI  MEMORIE”
  
Colocviu internaţional
(Iaşi, 26-27 iunie 2011)

Organizatori:

Prof. dr. Alexandru-Florin PLATON
(Centrul de Istorie a Evreilor şi Ebraistică „Dr. Alexandru Şafran” al Facultăţii de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi)
aplaton@mail.dntis.ro
Prof. dr. Carol IANCU
(Centre de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Humaines et Sociales
al  Universităţii  Montpellier 3 Paul Valéry şi 
École  des  Hautes  Études  du Judaïsme de France)
carol.iancu@gmail.com


Duminică 26 iunie

16h00
Deschiderea lucrărilor colocviului:

Profesor dr. Vasile IŞAN, Rectorul Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi
Dr. Aurel VAINER, membru în Parlamentul României şi Preşedintele F.C.E.R.
Profesor dr. Avinoam SAFRAN
Profesor dr. Carol IANCU
Profesor dr. Alexandru-Florin PLATON

16h30-18h00
 Sesiune de comunicări

16h30-17h00 :
Avinoam SAFRAN (Geneva): În faţa Şoahului: principiile de Pikuah Nefesh („Prezervarea vieţii”)  şi  de Mesirout Nefesh („Dăruirea de sine”) în gândirea şi acţiunea lui Alexandru Şafran".
17h00-17h30:
Shlomo LAIŞ-LEIBOVICI (Tel Aviv): Conducerea evreiască din România în timpul Şoahului.
17h30-18h00
Carol IANCU (Université Montpellier 3 Paul Valéry): Evreii din România între cele două războaie mondiale  şi pogromul de la Iaşi în corespondenţa diplomatică franceză.

18h00-18h15
Pauză de cafea

18h15-19h45
Sesiune de comunicări

18h15-18h45
Lucian HERŞCOVICI (Biblioteca Naţională, Ierusalim): Rabini şi rabinat la Iaşi în perioada premergătoare Şoahului şi în timpul Şoahului.
18h45-19h15
Ţicu GOLDSTEIN (Bucureşti): Un Şoah „balcanic”? Pogromul de la Iaşi, vârful de lance al Şoahului din România.
19h15-19h45
Alexandr ROITMAN (Universitatea de Stat din Republica Moldova, Chişinău): Ghetoul din Chişinău – de la înfiinţare până la evacuare (15 iulie 1941 – 12 octombrie 1941).Luni 27 iunie


9h00-10h30
Sesiune de comunicări

9h00-09h30
Lucian NASTASĂ (Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca): Antisemitismul universitar interbelic.
9h30-10h00
Ovidiu Ştefan BURUIANĂ (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi):  Evreii din Iaşi în anii regimului carlist (1938-1940). Excludere instituţională şi marginalizare publică.
10h00-10h30
Irina NASTASĂ (doctoranda, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca): Saşii şi antisemitismul. Câteva reflecţii asupra atitudinii minorităţii germane din Romania faţă de evrei în perioada interbelică.

10h30-11h00
Pauză de cafea

11h00-12h30
Sesiune de comunicări

11h00-11h30:
Cătălin BOTOŞINEANU (Arhivele Naţionale, filiala Iaşi):  Sursele Pogromului. Cazul Arhivelor din Iaşi.
11h30-12h00
Mihai CHIOVEANU (Universitatea Bucureşti): Dilema securităţii, distrugerea inamicului şi iluzia impunităţii. O încercare de a explica logica din spatele pogromului de la Iaşi.
12h00-12h30
Alina BRĂESCU-CĂILEANU (doctorandă, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi – Universitatea
Montpellier 3 Paul Valéry): Iudeo-bolşevicul – stereotip în presa antisemită din România perioadei interbelice.

12h30-14h00
Pauză de masă

14h00-15h30
Sesiune de comunicări

14h00-14h30
Adrian CIOFLÂNCĂ (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi – Institutul Pentru Investigarea Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Bucureşti), Pogromul de la Iaşi  în contextul declanşării operaţiunii Barbarossa. Cauze situaţionale ale violenţei colective.
14h30-15h00
Dumitru IVĂNESCU (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi): Un martor ocular despre Pogromul de la Iaşi.
15h00-15h30
Eliza COCEA (doctorandă, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi – Universitatea  Montpellier 3 Paul Valéry): Victimele pogromului de la Iaşi în timpul regimului comunist.

15h30-16h00
Pauză de cafea
16h00-17h30
Sesiune de comunicări

16h00-16h30
Felicia WALDMAN (Universitatea Bucureşti): Memorializarea Şoahului în Romania postcomunistă.
16h30-17h00
Florea IONCIOAIA (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi): Deficit democratic sau deficit pedagogic? Problematica Şoahului in discuţia lumii digitale româneşti.
17h00-17h30
Marta PETREU (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca):  Chestiunea evreiască la Junimea.


17h30-18h00

Încheierea lucrărilor colocviului

Comentarii

Anonim a spus…
Dar de ce Shoah in loc de Holocaust? De ce fortati terminologia...vad ca toti cei prezenti la conferinta folosesc shoah??? Este o conditie dictata de vreun istoric francez, sau toti au ales sa paraseasca termenul consacrat in favoarea unui cuvant care se declina discutabil in limba romana?

Postări populare