MULŢUMIRI


Doresc să mulţumesc Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România pentru Medalia de Onoare pe care mi-a oferit-o în ziua de 27 iunie 2011 (într-o ceremonie la care, din păcate, nu am putut participa). Aceleaşi mulţumiri le adresez şi domnului deputat Aurel Vainer, preşedinte FCER.

Comentarii

Postări populare