ȘAMA SALZBERGER vs. NICOLAE PAULESCU

A fost reeditată la Hasefer cartea lui Șama Salzberger scrisă în timpul primului război mondial ca replică la lucrările antisemite ale profesorului Nicolae Paulescu. Am scris un studiu introductiv pentru această ediție: Antisemitismul ca falsă știință: Șama Salzberger vs. Nicolae Paulescu.
Comentarii

Postări populare