joi, 28 octombrie 2010

Conferinta Internaţională Transitional Criminal Justice in Post-Dictatorial Societies – 29 - 30 October 2010


The Institute for the Investigation of Communist Crimes and the Memory of the Romanian Exile, together with the Konrad Adenauer Foundation, and in collaboration with the Faculty of Political Science (University of Bucharest) invite you to the international conference Transitional Criminal Justice in Post-Dictatorial Societies – 29-30 October 2010, IICCMER, Strada Alecu Russo nr. 13-19, Bucharest.


Scholars are invited to reflect upon the manner in which criminal prosecutions came to be assessed as types of reaction against massive human rights violations, within the variety of transitions and transitional justice approaches. The genealogy of transitional justice indicates that in the last three decades, the number of trials against former leaders of non-democratic regimes increased, whereas amnesties and impunity have been systematically challenged by the necessity of prosecuting human rights abuses. The present conference aims at dealing with country-cases as well as with systematic, theoretical, and empirical approaches to criminal prosecutions and their effectiveness as transitional justice instruments. We invite theoretical, practical, and policy oriented papers examining the manner in which different countries have used criminal justice as a response to human rights abuses in non-democratic societies.

Detalii pe site-ul: http://www.iiccr.ro/.THE INSTITUTE FOR THE INVESTIGATION OF COMMUNIST CRIMES AND THE MEMORY OF THE ROMANIAN EXILE

KONRAD ADENAUER STIFTUNG THE FACULTY OF POLITICAL SCIENCE, BUCHAREST UNIVERSITY

TRANSITIONAL CRIMINAL JUSTICE IN POST-DICTATORIAL SOCIETIES
INTERNATIONAL CONFERENCE
BUCHAREST, OCTOBER 29-30, 2010

Venue:
IICCMER,
Strada Alecu Russo, nr. 13-19, sector 2, Et. 5, Bucureşti

Friday 29 October

9.30 – 10.00 Opening
Ioan Stanomir, Executive President, IICCMER
Holger Dix, Director, KAS Representations Romania & Moldova
Silvia Marton, Vice-Dean, Faculty of Political Science, Bucharest University

Panel 1: Transitional Justice and Democracy in Post-Communist Countries (Discussant: Ioan Stanomir -IICCMER)

10.00 – 10.20 Jernej Letnar Černič (European Faculty of Law, Slovenia)
Consolidating Democracy through Transitional Justice in Slovenia: Lessons Learnt?

10.20 – 10.40 Agata Fijalkowski (Lancaster University Law School, UK)
Transitional Criminal Justice: The Polish Way

10.40 – 11.00 Arolda Elbasani, Artur Lipinski (Social Science Research Centre, Berlin)
Politics and Debates in the Pursuit of Transitional Justice: Comparing Albania and Poland

11.00 – 11.30 Discussions

11.30 – 12.00 Coffee Break

Panel 2: Criminal Justice as Method of Dealing with the Past: The Romanian Case (Discussant: Bogdan Iacob -IICCMER)

12.00 – 12.20 Raluca Ursachi (University of Paris I – Pantheon - Sorbonne)
Transitional Trials as History Writing: The Case of the Romanian 1989 Events

12.20 – 12.40 Raluca Grosescu (The Institute for the Investigation of Communist Crimes and the Memory of the Romanian Exile)
Factors that Influence Transitional Criminal Justice: The Romanian Case

12.40 – 13.00 Julie Trappe (German Foundation for International Legal Coorperation, Bonn / Germany)
Dilemmas of Transitional Justice - Romanian Criminal Justice Confronting Communist State Crime

13.00 – 13.30 Discussions

13.30 – 15.30 Lunch

Panel 3: Politics of Justice, Memory and the Rule of Law 1
(Discussant: Ruxandra Ivan - Faculty of Political Science, Bucharest University)

15.30 – 15.50 David Sugarman (Professor of Law and Director of the Centre for Law and Society, Lancaster University, UK)
Late Justice: Chile since the 1973 Coup

15.50 – 16.10 James Gallen (PhD Candidate School of Law in Trinity College Dublin)
Transitional Justice in Nepal: Prosecutions, Reform and Accountability Strategies

16.10 – 16.30 Emilian Cioc (Babes-Boylai University, Cluj-Napoca)
And Justice for All. Promises of the Rule of Law

16.30 – 17.00 Discussions

Panel 4: Politics of Justice, Memory and the Rule of Law 1
(Discussant: Adrian Cioflâncă -IICCMER)

9.30 – 9.50 Piero Sullo (Law Faculty, University Ateneo Federico II, Naples, Italy)
Genocide, Memory and Criminal Justice: The ‘Constitutional Role’ of the Criminal Law on Genocide Ideology

9.50 – 10.10 Patricia Pinto Soares (Researcher, Department of Law, European University Institute, Florance, Italy)
Positive Complementarity: Fine-tuning the Transitional Justice Discourse?

10.10 – 10.30 Ruxandra Ivan (Faculty of Political Science, Bucharest University)
International politics of justice: the political underpinnings of the emergence of an international regime

10.30 – 11.00 Discussions

11.00 – 11.30 Summary & Book Project
Raluca Grosescu & Raluca Ursachi

sâmbătă, 23 octombrie 2010

LISTA RESPONSABILILOR DIN SECURITATEA IAŞI ACTIVI ÎN MOMENTUL ÎN CARE ION ILIESCU ERA PRIM-SECRETAR AL COMITETULUI JUDEŢEAN PCR IAŞI (1974-1979)


Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, Fondul Comitetul Judeţean PCR Iaşi, dosar 6/1978, ff. 110-113.

PLAN DE MĂSURI
privind sărbătorirea a 30 de ani de la crearea de către partid a organelor securităţii statului.

La 30 august 1978, se împlinesc 30 de ani de la crearea de către partid a organelor securităţii statului. Pentru întîmpinarea şi sărbătorirea acestui eveniment, în cadrul Inspectoratului Iaşi al ministerului de Interne vor fi întreprinse următoarele măsuri:

1/ Mobilizarea tuturor cadrelor pentru îndeplinirea la un nivel calitativ superior a sarcinilor ce revin organelor de securitate din documentele Congresului al XI-lea şi ale Conferinţei Naţionale a Partidului Comunist Român, a ordinelor şi misiunilor încredinţate, pentru creşterea eficienţei întregii munci de prevenire şi combatere a infracţiunilor şi a celorlalte manifestări sociale, sporirea vigilenţei şi fermităţii, întărirea ordinei şi disciplinei.

În acest scop se va acţiona mai hotărît şi insistent pentru executarea sarcinilor stabilite în Programul de măsuri adoptat după bilanţul muncii pe anul 1977 şi în Hotărîrea Plenarei Comitetului de partid cu activul, din luna martie a.c., vor fi diversificate acţiunile şi multiplicate eforturile pentru imprimarea cu caracter mai ofensiv (a) tuturor activităţilor.

Răspund: Conducerea inspectoratului şi comitetul de partid

2/ Intensificarea activităţilor de pregătire politico-ideologică, de specialitate şi militară a cadrelor. Un accent deosebit se va pune pe încheierea în bune condiţiuni a anului de învăţămînt politico-ideologic şi organizarea unor acţiuni educative în perioada de vară.
Răspund: Propagandiştii, conducătorii de grupe şi bir(oul) org(anizaţiei) de bază.

3/ Publicarea în ziarul „Flacăra Iaşului” a unui articol consacrat celei de-a XXX-a aniversări a organelor de securitate, semnat de şeful inspectoratului.
Termen: 30 august 1978

4/ Întocmirea şi publicarea în ziarul „Flacăra Iaşului” a suplimentului „În slujba Legii” cu materiale privind contribuţia organelor de securitate, sub conducerea partidului şi cu sprijinul maselor populare la apărarea orînduirii sociale şi de stat, avuţiei naţionale, a independenţei şi suveranităţii patriei.
Răspund: col. Creţu Aurel, lt. col. Casparovici E.
Termen: 15 august 1978

5/ Publicarea unor articole dedicate evenimentului în gazetele uzinale din marile întreprinderi şi în principalele publicaţii ieşene („Cronica”, „Convorbiri literare”), inclusiv (în) reviste studenţeşti. La aceste activităţi vor fi antrenaţi şi unii rezervişti.
Răspund: col. Popescu Corneliu, lt. col. Şerban P.
Termen: august 1978

6/ În cursul lunii august, prin Studioul de Radio Iaşi, vor fi prezentate săptămînal scurte emisiuni în legătură cu activitatea organelor de securitate.
Răspund: col. Pintilie C-tin, lt. col. Radu C-tin

7/ Organizarea la reşedinţa inspectoratului a unui întîlniri între ofiţeri şi subofiţeri activi şi cadre de rezervă pentru popularizarea tradiţiilor de luptă şi evidenţierea contribuţiei organelor de securitate, sub conducerea partidului şi cu sprijinul oamenilor muncii, la apărarea valorilor fundamentale ale societăţii noastre socialiste.
Răspund: col. Cleju Ioan, col. Silvestru V.
Termen: 25 aug. 1978

8/ Cu sprijinul secţiei de propagandă a Comitetului judeţean de partid, se vor organiza întîlniri ale cadrelor de securitate cu oamenii muncii din unele întreprinderi şi instituţii, evidenţiindu-se îndeosebi sarcinile actuale ale organelor de securitate.
Răspund: col. Creţu Aurel, lt. col. Bejan Mihai
Termen: august 1978

9/ Organizarea la sediul inspectoratului a unei seri literare cu participarea unor poeţi şi prozatori ieşeni şi cadre din inspectorat cu preocupări literare.
Răspunde: lt. col. Simion Gh.
Termen: 20 aug. 1978

10/ Organizarea în holul de la intrarea în inspectorat a unui fotomontaj.
Răspund: lt. col. Volf Mihai, lt. col. Ioan Vasile
Termen: 15 aug. 1978

11/ Organizarea unor concursuri sportive pentru:
- desemnarea celui mai bun trăgător cu armamentul din dotare;
- întreceri între compartimente la tir, şah, popice, înot etc;
La aceste acţiuni vor fi antrenaţi şi copii ai cadrelor.
Răspunde: lt. col. Corduneanu M.
Termen: iulie şi aug. 1978
12/ Buletinul intern „Vigilenţa” va publica un număr festiv intitulat: „Gînduri la a XXX-a aniversare”.
Răspunde: Mr. Frunjinoiu Ion
Termen: 20 august 1978
13/ Antrenarea cadrelor din inspectorat pentru a participa la concursurile cu tematică organizate pe plan central în domeniul creaţiei literare şi de fotografii.
Răspunde: Conducerea Inspectoratului şi Comitetul de partid.

14/ Cu sprijinul Secţiei organizatorice a Comitetului judeţean de partid, în ziua de 30 august 1978, se va organiza o adunare festivă.
În afara cadrelor din inspectorat şi familiile lor, vor fi invitaţi rezervişti şi alţi oameni ai muncii din judeţ.
Cu acest prilej se vor acorda diferite stimulente cadrelor active şi de rezervă care s-au distins în mod deosebit în muncă (decorări, înaintări în grad, premii în bani şi obiecte etc).
Răspund: col. Ionescu Dumitru, lt. col. Ursache Traian

15/ Întocmirea unui album cu fotografii în care să fie surprinse principalele acţiuni şi manifestări organizate în cadrul inspectoratului cu prilejul acestei aniversări.
Răspund: lt. col. Bulea Mihai, lt. col. Tudor Florin
Termen: 30 august 1978

Şeful Inspectoratului Judeţean
Ionescu Gh. Dumitru

Secretar al Comitetului de Partid
Lt. colonel Ursache Traian


marți, 19 octombrie 2010

CONFERINŢĂ AUGUSTIN IOAN LA IICCMER

"Mormânt, monument, memorial: Arhitectura pentru istorii controversate" - Conferinţă sustinută de prof. dr. Augustin Ioan (Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" din Bucureşti) - în cadrul Conferinţelor "Monica Lovinescu". Eveniment organizat de IICCMER - joi, 14 octombrie 2010.CONTINUARE AICI: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

duminică, 10 octombrie 2010

DOWNLOAD: RITUALURI POLITICE ŞI PRACTICI SIMBOLICE ÎN ROMÂNIA MODERNĂ


Puteţi descărca de AICI, timp de şapte zile (începând cu 10 octombrie) numărul tematic din revista „Xenopoliana” intitulat RITUALURI POLITICE ŞI PRACTICI SIMBOLICE ÎN ROMÂNIA MODERNĂ şi editat împreună cu Andi Mihalache. Sumarul numărului este disponibil mai jos.

Adrian Cioflâncă

sâmbătă, 9 octombrie 2010

SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A INSHR-EW

 

ZIUA COMEMORĂRII VICTIMELOR HOLOCAUSTULUI DIN ROMÂNIA

SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A INSHR-EW

BUCUREŞTI, 11 OCTOMBRIE, CENTRUL COMUNITAR EVREIESC, STRADA POPA SOARE nr. 18.


PROGRAM
11h30 – 12h00 – Cuvânt introductiv
Mihail E. Ionescu (director general INSHR-EW)
Aurel Vainer (preşedinte FCER)
Sesiunea 1 – Antisemitism
Moderator: Mihail E. Ionescu (director general INSHR-EW)
12h00 – 12h20 – Laszlo Alexandru – Mihail Sebastian şi evreii
12h20 – 12h40 – George Voicu (INSHR-EW) – Un scandal simptomatic de acum 100 de ani: “Afacerea Porn”
12h40 – 13h00 – Horia Bozdoghina – Antisemitismul în scrierile lui Nicolae Paulescu
13h00 – 13h20 – Dezbateri, discuţii

Sesiunea 2 – Cercetări noi în studierea Holocaustului
Moderator: Alexandru Florian (director executiv INSHR-EW)
13h30 – 13h50 – Anca Ciuciu (Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, Bucureşti) – Pogromul de la Bucureşti. Noi surse de imagine în arhiva fotografică a United States Holocaust Memorial Museum
13h50 – 14h10 – Laura Degeratu (INSHR-EW) – Tipuri de ghetouri, studiu comparativ
14h10 – 14h30 – Viorel Achim – Munca forţată în Transnistria. Cauzul romilor utilizaţi la fermele agricole
14h30 – 14h50 - Adrian Cioflâncă (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi) – Zvonuri, diversiuni şi propagandă în timpul Pogromului de la Iaşi (iunie 1941)
14h50 – 15h10 – Dezbateri, discuţii
Sesiunea 3
Moderator: Alexandru Florian (director executiv INSHR-EW)
15h00 – 15h20 – Lya Benjamin (Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, Bucureşti) – De la Constituţia din 1923 la statutul juridic din 1940
15h20 – 15h40 – Liviu Rotman (Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, Bucureşti) – Locul BNR în politica antisemită a regimului Antonescu
16h00 – 16h30 – Dezbateri, discuţii. Concluzii

 
 

miercuri, 6 octombrie 2010

Lansarea unei noi publicaţii de specialitate: Archiva Moldaviae


COMUNICAT DE PRESĂ 
Lansarea unei noi publicaţii de specialitate: Archiva Moldaviae
Luni, 11 octombrie 2010, de la ora 17.00, în Sala H1 din corpul H al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, debutează „Conferinţele Archiva Moldaviae”, prin lansarea primului număr al revistei Archiva Moldaviae.
Nou apărut în peisajul publicaţiilor de profil, periodicul Archiva Moldaviae se adresează în principal specialiştilor în domeniile istoric şi arhivistic, reunind următoarele rubrici: „Studii de Istorie” (cu subrubricile: „Religie, cutumă, educaţie”, „Relaţii externe”, „Istorie locală”), „Documente”, „Ştiinţe auxiliare ale istoriei”, „Istoria arhivelor. Prezentări de fonduri”, „Restitutio”, „Dezbateri”, „Recenzii”, „Note bibliografice”, „Viaţa ştiinţifică”.
Consiliul ştiinţific internaţional al revistei include specialişti de marcă din centre universitare din România, Republica Moldova şi străinătate (Iaşi, Chişinău, Bucureşti, Cluj-Napoca, Paris, Viena, Budapesta, Londra, Liverpool, Huntington-Indiana). Pentru numărul inaugural, echipa redacţională a reuşit să atragă contribuţii ale unor autori de prestigiu atât din România, cât şi din Republica Moldova.
Acordând prioritate spaţiului moldav, revista Archiva Moldaviae nu se restrânge la acesta, ci caută să abordeze aspecte ale istoriei într-un cadru mai larg, central-est-european. Ritmul de apariţie a publicaţiei urmează să fie anual, intenţia fiind de a se constitui într-un mijloc de dialog profesional, interdisciplinar, în vederea aprofundării cunoaşterii istorice îndeosebi a spaţiului moldav şi a vecinătăţilor acestuia.
Cu ocazia lansării, vor lua cuvântul dr. N. A. Ursu, conf. univ. dr. Florea Ioncioaia, conf. univ. dr. Bogdan-Petru Maleon, dr. Flavius Solomon, dr. Dorin Dobrincu, dr. Arcadie Bodale.
Intrarea este gratuită, reprezentanţii mass-media având acces liber pe toată durata evenimentului.

CONFERINŢĂ LA CHIŞINĂU: 1940 ÎN DESTINUL COLECTIV AL ROMÂNILOR


Program Conferinţă
Societatea românească între frontiere imperiale
7-9 octombrie 2010

Secţiunea:
Anul 1940 în destinul colectiv al românilor

7 octombrie 2010
Sosirea participanţilor
20.00 Cina: Hotel Maxim Pasha, şoseaua Hânceşti, 140/4

8 octombrie 2009
Sala Senatului, Universitatea de Stat din Moldova, str. Alexe Mateevici, 60

8.30-9.00 Înregistrarea participanţilor

9.00-9.40 Deschiderea Conferinţei

Mesaj de salut: Igor Şarov, decan, Facultatea de Istorie şi Filosofie, USM
Ion Negrei, Viceprim-ministru
Leonid Bujor, Ministru al Educaţiei
Gheorghe Postică, Viceministru al Culturii
Mihai Godea, Parlamentul Republicii Moldova
Barbu Ştefănescu, Prorector, Universitatea din Oradea
Mihai Revenco, Prorector, Universitatea de Stat din Moldova
Mesaj de salut din partea domnului Eugen Tomac, Secretar de Stat, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

9.45.00-11.00
Panel 1, sala 511
Istoriografie şi reprezentări
Moderator: Igor Caşu
1. Stelian Mândruţ (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca), Istoriografia româneasca „postdecembristă”(1990-2007/8) despre anul 1940 în trecutul autohton
2. Igor Şarov (Universitatea de Stat din Moldova), Re-anexarea Basarabiei în istoriografia rusă postsovietică: interpretări noi
3. Dorin Dobrincu (Arhivele Statului România), Pentru o nouă reprezentare publică a cedării Basarabiei, a nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţa: expoziţia organizată de Arhivele Naţionale ale României în 2010
4. Petru Vicol, (Arhiva Naţională a Republicii Moldova) Anii 1940-1941 reflectaţi în fondurile Arhivei Naţionale a Republicii Moldova


11.15-12.30
Panel II, sala 511
Istorie şi memorie
Moderator: Mihail Neamţu
1.Iulian Ghercă (Universitatea „Al. Ioan Cuza”, Iaşi), Realitate şi ficţiune. Anul 1940 la români
2. George Enache (Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi), Dimensiunea simbolică a anului 1940 pentru istoria românilor
3. Vasile Dumbravă (Moldova Leipzig Institut), 28 iunie 1940 în memoria elitei politice şi culturale din Republica Moldova


11.15-12.30
Panel III, sala 533
Impactul anului 1940 asupra minoritarilor şi grupurilor profesionale
Moderator: Stelian Mândruţ
1. Adrian Cioflâncă (IICCMER, Institutul „A.D. Xenopol”, Iaşi), În numele lui 1940. Tema „răzbunării” în timpul pogromului de la Iaşi (iunie 1941)
2. Liviu Cărare (Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca): Între „purificare etnică” şi „revizuire naţională”. Evrei şi ucraineni în Cernăuţi (1941-1942)
3. Petru Negură (Universitatea de Stat din Moldova), Scriitorii basarabeni şi puterea sovietică după 28 iunie 1940: premisele unei colaborări forţate

12.30-13.00
Lansări de carte
Stefan Ihrig, Vasile Dumbrava, Dietmar Müller, Igor Şarov, eds., Istoria între ştiinţă şi şcoală – perioada interbelică în Basarabia, Chişinău, Editura Cartdidact, 2008 – prezintă Svetlana Suveică
Svetlana Suveică, Basarabia în primul deceniu interbelic, 1918-1928: modernizare prin reforme, Chişinău, Editura Pontos, 2010 – prezintă Gheorghe Palade

14.00-16.00
Panel IV, sala 511
Represiuni politice şi relaţia basarabenilor cu puterea comunistă, 1940-41
Moderator: Dorin Dobrincu
1. Ion Ţurcanu (Institutul de Istorie, Stat şi Drept, AŞM), Anul 1940 între cercetare şi politică. Câteva observaţii istoriografice
2. Gheorghe Palade (Universitatea de Stat din Moldova), Reprimarea foştilor membri ai partidelor politice româneşti din Basarabia în primul an de ocupaţie sovietică (1940-1941)
3. Sergiu Sârbu (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău), Relaţia dintre puterea sovietica şi populaţia Basarabiei în primul an de ocupaţie, 1940-1941

4. Igor Caşu (Universitatea de Stat din Moldova), De ce a trenat colectivizarea agriculturii în primul an de ocupaţie sovietică a Basarabiei ?

14.00-16.00
Panel V, sala 533
Ocupaţia Basarabiei şi reacţiile populaţiei
Moderator: Adrian Cioflâncă
1. Daniel Boboc (Universitatea „Al. Ioan Cuza”, Iaşi), Starea de spirit a basarabenilor din ţinutul Prut în preajma anului 1940
2. Ovidiu Buruiană (Universitatea „Al. Ioan Cuza”, Iaşi), Radiografia unui eşec. România şi cedarea Basarabiei (iunie 1940)
3. Igor Niculcea (Universitatea de Stat „I. I. Mecinikov” din Odessa),Unele aspecte privind operaţiunea militară a Armatei Roşii în Basarabia (iunie – iulie 1940)
4. Nicolae Enciu (Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi), Consecinţe demografice şi economice ale raptului Basarabiei din iunie 1940

16.30 – 18.30
Panel V, sala 511
Ultimatumul, trasarea frontierei şi mărturia unui refugiat
Moderator: Laurenţiu Constantiniu

1. Flavius Solomon (Institutul de Istorie “A.D. Xenopol”, Iaşi) , Ultimatumul din 26 iunie 1940 şi preliminariile sale
2. Vladimir Iliescu (Universitatea din Aachen, Germania), Drama Bucovinei. Mărturiile unui refugiat de „meserie”
3. Dorin Lozovanu (Universitatea de Stat din Moldova), RSSM - victima unor frontiere inventate
4. Anatol Petrencu (Universitatea de Stat din Moldova), Trăsăturile specifice regimului totalitar sovietic către 1940 – anul raptului Basarabiei, Nordului Bucovinei şi ţinutului Herţei

16.30 – 18.30
Panel VI, sala 533
Diplomaţie şi reacţii internaţionale
Moderator: Ovidiu Buruiană

1. Laurenţiu Constantiniu (Universitatea Bucureşti), Locul Basarabiei în glacisul strategic al Uniunii Sovietice (1919-1940)”.
2. Bogdan Schipor (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi), Pierderile teritoriale româneşti din 1940. O perspectiva britanică.
3. Elena Şişcanu (Muzeul de Etnografie şi Istorie Naturală, Chişinău), Chestiunea Gurilor Dunării, 1939-1940
4. Dorin Matei (Magazin Istoric, Bucureşti) O tentativă puţin cunoscută de soluţionare a crizei româno-ungare din vara lui 1940

9 octombrie 2010
09.30 - 11.15
Panel VI, sala 511
Politica de cadre, ideologie, mărturii

Moderator: Iulian Ghercă

1. Anatol Ţăranu (Institutul de Istorie, Stat şi Drept, AŞM), Amintirile Eufrosiniei Kersnosvski ca sursă de studiere a anului 1940
2. Lilia Crudu (Universitatea de Stat din Moldova), Politica de cadre în primul an al puterii sovietice în Basarabia, 1940-1941
3. Octavian Ţâcu (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova), Sport, ideologie şi politică în RSS Moldovenească

11.30 – 12.30
Discuţii generale, concluzii

12.30 – 13.30
Prezentarea Centrului de Studiere a Totalitarismului / Prezentare carte
Kevin McDermott Matthew Stibbe, eds., Stalinist terror in Eastern Europe. Elite purges and mass repression, Manchester, Manchester University Press, 2010 – prezintă Dorin Dobrincu

15.00 -18.00
Excursie Mănăstirea Hâncu – Mănăstirea Căpriana