CONFERINŢĂ LA CHIŞINĂU: 1940 ÎN DESTINUL COLECTIV AL ROMÂNILOR


Program Conferinţă
Societatea românească între frontiere imperiale
7-9 octombrie 2010

Secţiunea:
Anul 1940 în destinul colectiv al românilor

7 octombrie 2010
Sosirea participanţilor
20.00 Cina: Hotel Maxim Pasha, şoseaua Hânceşti, 140/4

8 octombrie 2009
Sala Senatului, Universitatea de Stat din Moldova, str. Alexe Mateevici, 60

8.30-9.00 Înregistrarea participanţilor

9.00-9.40 Deschiderea Conferinţei

Mesaj de salut: Igor Şarov, decan, Facultatea de Istorie şi Filosofie, USM
Ion Negrei, Viceprim-ministru
Leonid Bujor, Ministru al Educaţiei
Gheorghe Postică, Viceministru al Culturii
Mihai Godea, Parlamentul Republicii Moldova
Barbu Ştefănescu, Prorector, Universitatea din Oradea
Mihai Revenco, Prorector, Universitatea de Stat din Moldova
Mesaj de salut din partea domnului Eugen Tomac, Secretar de Stat, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

9.45.00-11.00
Panel 1, sala 511
Istoriografie şi reprezentări
Moderator: Igor Caşu
1. Stelian Mândruţ (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca), Istoriografia româneasca „postdecembristă”(1990-2007/8) despre anul 1940 în trecutul autohton
2. Igor Şarov (Universitatea de Stat din Moldova), Re-anexarea Basarabiei în istoriografia rusă postsovietică: interpretări noi
3. Dorin Dobrincu (Arhivele Statului România), Pentru o nouă reprezentare publică a cedării Basarabiei, a nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţa: expoziţia organizată de Arhivele Naţionale ale României în 2010
4. Petru Vicol, (Arhiva Naţională a Republicii Moldova) Anii 1940-1941 reflectaţi în fondurile Arhivei Naţionale a Republicii Moldova


11.15-12.30
Panel II, sala 511
Istorie şi memorie
Moderator: Mihail Neamţu
1.Iulian Ghercă (Universitatea „Al. Ioan Cuza”, Iaşi), Realitate şi ficţiune. Anul 1940 la români
2. George Enache (Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi), Dimensiunea simbolică a anului 1940 pentru istoria românilor
3. Vasile Dumbravă (Moldova Leipzig Institut), 28 iunie 1940 în memoria elitei politice şi culturale din Republica Moldova


11.15-12.30
Panel III, sala 533
Impactul anului 1940 asupra minoritarilor şi grupurilor profesionale
Moderator: Stelian Mândruţ
1. Adrian Cioflâncă (IICCMER, Institutul „A.D. Xenopol”, Iaşi), În numele lui 1940. Tema „răzbunării” în timpul pogromului de la Iaşi (iunie 1941)
2. Liviu Cărare (Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca): Între „purificare etnică” şi „revizuire naţională”. Evrei şi ucraineni în Cernăuţi (1941-1942)
3. Petru Negură (Universitatea de Stat din Moldova), Scriitorii basarabeni şi puterea sovietică după 28 iunie 1940: premisele unei colaborări forţate

12.30-13.00
Lansări de carte
Stefan Ihrig, Vasile Dumbrava, Dietmar Müller, Igor Şarov, eds., Istoria între ştiinţă şi şcoală – perioada interbelică în Basarabia, Chişinău, Editura Cartdidact, 2008 – prezintă Svetlana Suveică
Svetlana Suveică, Basarabia în primul deceniu interbelic, 1918-1928: modernizare prin reforme, Chişinău, Editura Pontos, 2010 – prezintă Gheorghe Palade

14.00-16.00
Panel IV, sala 511
Represiuni politice şi relaţia basarabenilor cu puterea comunistă, 1940-41
Moderator: Dorin Dobrincu
1. Ion Ţurcanu (Institutul de Istorie, Stat şi Drept, AŞM), Anul 1940 între cercetare şi politică. Câteva observaţii istoriografice
2. Gheorghe Palade (Universitatea de Stat din Moldova), Reprimarea foştilor membri ai partidelor politice româneşti din Basarabia în primul an de ocupaţie sovietică (1940-1941)
3. Sergiu Sârbu (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău), Relaţia dintre puterea sovietica şi populaţia Basarabiei în primul an de ocupaţie, 1940-1941

4. Igor Caşu (Universitatea de Stat din Moldova), De ce a trenat colectivizarea agriculturii în primul an de ocupaţie sovietică a Basarabiei ?

14.00-16.00
Panel V, sala 533
Ocupaţia Basarabiei şi reacţiile populaţiei
Moderator: Adrian Cioflâncă
1. Daniel Boboc (Universitatea „Al. Ioan Cuza”, Iaşi), Starea de spirit a basarabenilor din ţinutul Prut în preajma anului 1940
2. Ovidiu Buruiană (Universitatea „Al. Ioan Cuza”, Iaşi), Radiografia unui eşec. România şi cedarea Basarabiei (iunie 1940)
3. Igor Niculcea (Universitatea de Stat „I. I. Mecinikov” din Odessa),Unele aspecte privind operaţiunea militară a Armatei Roşii în Basarabia (iunie – iulie 1940)
4. Nicolae Enciu (Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi), Consecinţe demografice şi economice ale raptului Basarabiei din iunie 1940

16.30 – 18.30
Panel V, sala 511
Ultimatumul, trasarea frontierei şi mărturia unui refugiat
Moderator: Laurenţiu Constantiniu

1. Flavius Solomon (Institutul de Istorie “A.D. Xenopol”, Iaşi) , Ultimatumul din 26 iunie 1940 şi preliminariile sale
2. Vladimir Iliescu (Universitatea din Aachen, Germania), Drama Bucovinei. Mărturiile unui refugiat de „meserie”
3. Dorin Lozovanu (Universitatea de Stat din Moldova), RSSM - victima unor frontiere inventate
4. Anatol Petrencu (Universitatea de Stat din Moldova), Trăsăturile specifice regimului totalitar sovietic către 1940 – anul raptului Basarabiei, Nordului Bucovinei şi ţinutului Herţei

16.30 – 18.30
Panel VI, sala 533
Diplomaţie şi reacţii internaţionale
Moderator: Ovidiu Buruiană

1. Laurenţiu Constantiniu (Universitatea Bucureşti), Locul Basarabiei în glacisul strategic al Uniunii Sovietice (1919-1940)”.
2. Bogdan Schipor (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi), Pierderile teritoriale româneşti din 1940. O perspectiva britanică.
3. Elena Şişcanu (Muzeul de Etnografie şi Istorie Naturală, Chişinău), Chestiunea Gurilor Dunării, 1939-1940
4. Dorin Matei (Magazin Istoric, Bucureşti) O tentativă puţin cunoscută de soluţionare a crizei româno-ungare din vara lui 1940

9 octombrie 2010
09.30 - 11.15
Panel VI, sala 511
Politica de cadre, ideologie, mărturii

Moderator: Iulian Ghercă

1. Anatol Ţăranu (Institutul de Istorie, Stat şi Drept, AŞM), Amintirile Eufrosiniei Kersnosvski ca sursă de studiere a anului 1940
2. Lilia Crudu (Universitatea de Stat din Moldova), Politica de cadre în primul an al puterii sovietice în Basarabia, 1940-1941
3. Octavian Ţâcu (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova), Sport, ideologie şi politică în RSS Moldovenească

11.30 – 12.30
Discuţii generale, concluzii

12.30 – 13.30
Prezentarea Centrului de Studiere a Totalitarismului / Prezentare carte
Kevin McDermott Matthew Stibbe, eds., Stalinist terror in Eastern Europe. Elite purges and mass repression, Manchester, Manchester University Press, 2010 – prezintă Dorin Dobrincu

15.00 -18.00
Excursie Mănăstirea Hâncu – Mănăstirea Căpriana


Comentarii

Anonim a spus…
Super conferinta si ce tematici..., sa cunoastem adevarul istoric... bravo istoricilor!

Postări populare