COLOCVIU INTERNAŢIONAL: „PROFESORI ŞI STUDENŢI EVREI LA UNIVERSITATEA DIN IAŞI ŞI LA ALTE UNIVERSITĂŢI ROMÂNEŞTI ŞI EUROPENE (SFÎRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA - SFÎRŞITUL CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL”)

Colocviu internaţional (Iaşi, 1-3 septembrie 2010)
Organizatori:


Prof. dr. Alexandru-Florin PLATON (Centrul de Istorie a Evreilor şi Ebraistică „Dr. Alexandru Şafran” al Facultăţii de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi)

Prof. dr. Carol IANCU (Centre de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Humaines et Sociales al Universităţii „Paul Valéry” – Montpellier III şi École des Hautes Études duJudaïsme de France)


Miercuri, 1 septembrie

10h00-11h30: Inaugurarea oficială a sediului Centrului de Istorie a Evreilor şi Ebraistică „Dr. Alexandru Şafran” al Facultăţii de Istorie (Corpul I al Universităţii „Al. I. Cuza”) în prezenţa Prof. dr. Vasile IŞAN, Rectorul Uniersităţii „Al. I. Cuza” şi a Prof. dr. Avinoam ŞAFRAN, profesor la Universitatea din Geneva .

Deschiderea lucrărilor colocviului


11h30-12h30 Sesiune de comunicări 11h30-12h00: Andrei MARGA (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca): Consecinţele europeene ale conceptualizărilor lui Maimonide, Mendelssohn şi Rosenzweig.

12h00-12h30 Carol IANCU (Université Paul Valéry – Montpellier III): Les étudiants juifs étrangers à la Faculté de médecine de Montpellier (Studenţii evrei străini la Facultatea de Medicină din Montpellier).

14h30-16h00 Sesiune de comunicări

14h30-15h00 Mihai-Ştefan CEAUŞU (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi): Profesori şi studenţi evrei la Universitatea din Cernăuţi. 1875-1914.

15h00-15h30 Felicia WALDMAN (Universitatea Bucureşti): Profesori evrei la Universitatea Bucureşti (1900­1945).


15h30-16h00 Florea IONCIOAIA (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi): Evrei in corpul didactic al Universităţii din Iaşi (1860-1960).


16h30-18h00 Sesiune de comunicări 16h30-17h00 Cornel SIGMIREAN (Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş): Studenţi evrei în învăţământul superior din Ungaria la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX.

17h00-17h30 Maria GHITTA (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca): Două episoade violente ale „luptei” studenţeşti: Cluj 1922, Oradea 1927

17h30-18h00 Cătălin BOTOŞINEANU (Arhivele Naţionale ale României, filiala Iaşi): „Astăzi suntem în război cu studenţii”. Corpul profesoral al Universităţii din Iaşi şi violenţele studenţeşti din primul deceniu interbelic.

Joi 2 septembrie

09h00-10h30 Sesiune de comunicări 09h00-09h30 Philippe BOUKARA (Memorial de la Shoah, Paris): Nancy, grand centre du mouvement étudiant juif avant la Deuxième Guerre mondiale.


09h30-10h00 Lucian NASTASĂ KOVACS (Institutul de Istorie „George Bariţ”, Cluj-Napoca): Universităţile româneşti şi funcţiile simbolice ale „peregrinării academice” (1864-1944).


10h00-10h30 Michaël IANCU (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca şi Institut Universitaire Euro-Méditerranéen Maïmonide de Montpellier): Les étudiants juifs à Montpellier pendant la Deuxième Guerre mondiale.


11h00-12h30 Sesiune de comunicări

11h00-11h30: Danielle DELMAIRE (Université Charles-de-Gaulle, Lille 3): La vie misérable des étudiants juifs étrangers à Paris dans les années 1930.

11h30-12h00 Claudia URSUŢIU (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca): Reacţii parlamentare evreieşti la agitaţiile antisemite din universităţile româneşti.

12h00-12h30 Ovidiu Ştefan BURUIANĂ (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi): Studenţi evrei la Universitatea din Iaşi in anii ’30.


14h30-16h00 Sesiune de comunicări

14h30-15h00 Dumitru IVĂNESCU (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi): Titu Maiorescu şi studenţii evrei ai Universităţii din Iaşi.

15h00-15h30 Leonidas RADOS (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi): Conflicte între studenţii români şi evrei ai Universităţii din Iaşi la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX.

15h30-16h00 Irina NASTASĂ (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca): Tineri din Romania în Universităţile celui de-al III-lea Reich. Între politică, propagandăşi profesionalizare.


16h30-18h00 Sesiune de comunicări

16h30-17h00 Sorin DAMEAN (Universitatea din Craiova): Lingvistul Lazăr Şăineanu.

17h00-17h30 Adrian NICULESCU (Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti): Jacques BYCK, lingvist si filolog, profesor la Universitatea din Bucureşti.

17h30-18h00 Ţicu GOLDSTEIN (Bucureşti): I. A. Candrea şi universul folclorului românesc.


Vineri 3 septembrie
09h00-10h30 Sesiune de comunicări

09h00-09h30 Dafna CELLIER (Universitatea din Haifa, Israel): Studenţi evrei şi activitatea lor in anii 1895 – 1897 la cercul de propagandă social-democrată „Lumina” – Iaşi.


09h30-10h00 Eliza COCEA (masterand, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi): Evreii din Iaşi şi Asistenţa socială.


10h00-10h30 Mihai CHIOVEANU (Universitatea Bucureşti): Into the Danger Zone. The Tapestry and Sophistry of Cleansing Nation Statism in Interwar Romania.


11h00-12h30 Sesiune de comunicări

11h00-11h30 Laurenţiu URSU (Iaşi): „Numerus clausus” in Romania secolului XX. Surse, justificări şi ecouri.

11h30-12h00 Adrian CIOFLÂNCĂ (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi); Eliza COCEA (masterand, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi): Membri ai elitei evreieşti, victime ale pogromului de la Iaşi (iunie 1941).


12h00-12h30 Alina BRĂESCU (doctorand, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi – Universitatea „Paul Valéry” III, Montpellier): Imaginea studentului evreu în presa de orientare naţionalistă din Romania anilor 1900-1940.

12h30-13h00 Închiderea lucrărilor colocviului

Comentarii

Postări populare