DEDICAȚII PENTRU NICOLAE CEAUȘESCU

La revoluție, armata a extras circa o mie de volume din vila lui Nicolae Ceaușescu din Bulevardul Primăverii pentru a le feri de furia revoluționarilor. Câteva volume au rămas în vilă (care este folosită acum de RAPPS ca locuință de protocol). Printre acestea se găsește și volumul 5  din vechiul tratat de Istoria României editat de Academie între 1960-1964, rămas nepublicat pentru ca nu corespundea întrutotul liniilor ideologice fixate de regimul comunist.    
Camera de lucru a lui Nicu Ceaușescu din locuința familiei Ceaușescu din Bulevardul Primăverii, în care s-au păstrat câteva cărți prețioase..
Restul volumelor din locuința lui Nicolae Ceaușescu au ajuns în cele din urmă la Muzeul Militar. La o simplă răsfoire, cărțile păstrate dezvăluie lucruri prețioase: majoritatea au fost trimise cu dedicație dictatorului român. Autorii de dedicații: nume sonore din România și străinătate. Iată două exemple.
Juan Peron


Richard Nixon

Comentarii

Postări populare