CNSAS: VIȘINESCU A ÎNGRĂDIT, ÎN CALITATE DE LUCRĂTOR AL SECURITĂȚII, DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI FUNDAMENTALE ALE OMULUI

Alexandru Vişinescu a fost trimis în instanţă de CNSAS. Instituţia poate verifica activitatea unui lucrător al Securităţii în baza unei cereri, nu din oficiu (în cazul în care, precum în cazul lui Vișinescu, persoana nu ocupă o demnitatea publică). Anul acesta au fost înregistrate două cereri pe numele Vişinescu, care au fost procesate de departamentele din CNSAS conform legii, iar Colegiul CNSAS a decis că activitatea lui Alexandru Vişinescu a afectat drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului stipulate în legislaţia internă şi internaţională. Aşadar, nu vorbim de o simplă constatare a calităţii de ofiţer al Securităţii, ci de un întreg probatoriu, realizat prin cercetări proprii ale CNSAS, care constată acţiuni de îngrădire a drepturilor.

Am văzut că, după ce CNSAS a decis trimiterea cazului Vișinescu în instanță, o mare parte a presei a preluat știrea cu titlul: Vișinescu a lucrat la Securitate. Nu, nu asta e știrea. CNSAS nu face simple constatări de apartenență la instituția Securității a unei persoane, ci face cercetări în arhiva proprie (în dosare penale, informative etc) pentru a constata încălcări ale drepturilor omului de către ofițerul vizat. În cazul Vișinescu a fost adunat material probator din mai multe dosare, iar acesta va ajunge în instanță, justiția urmând a decide dacă validează decizia CNSAS.

Încurajez presa și cercetătorii interesați să meargă în instanţă pentru a cere, prin legea accesului la informații publice, materialele de la dosar. 


COMUNICAT DE PRESĂ

În acord cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008 şi ale Hotărârii nr. 2/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Colegiul C.N.S.A.S. a aprobat Nota de Constatare emisă pe numele domnului VIŞINESCU Alexandru, Direcţia Juridică a instituţiei urmând a introduce, pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, acţiune în constatarea calităţii de lucrător al Securităţii. 

Potrivit documentelor identificate în arhiva instituţiei, Colegiul C.N.S.A.S. a apreciat că domnul VIŞINESCU Alexandru, în calitate de angajat al fostei Securităţi, având de gradele de locotenent (1952, 1957), locotenent major (1957, 1959), căpitan (1960 - 1963) şi funcţiile de şef Birou Inspecţii - Penitenciarul Jilava (1952), comandant al Penitenciarului Râmnicu - Sărat din cadrul Direcţiei Generale a Penitenciarelor (1960 - 1963), a desfăşurat activităţi prin care a îngrădit drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului. Întregul material probator va putea fi studiat la dosarul ce urmează a fi înregistrat la Curtea de Apel Bucureşti.

Menţionăm că VIŞINESCU Alexandru a fost verificat în temeiul art. 1 alin. 7 din O.U.G. nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008 (titularul unui dosar din care rezultă că a fost urmărit de Securitate, are dreptul, la cerere, să solicite verificarea calităţii de lucrător al Securităţii pentru ofiţerii sau subofiţerii care au contribuit la instrumentarea dosarului său). Două cereri de verificare în acest caz au fost înregistrate la C.N.S.A.S. în cursul anului 2013.

25.09.2013

Comentarii

Postări populare