UN INSTRUMENT ESENȚIAL PENTRU JUDECAREA CRIMELOR COMUNISMULUI

A intrat în vigoare Legea pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
 
Acest demers clarifică dispoziţiile din Codul penal, care prevăd imprescriptibilitatea infracţiunilor de genocid, crime contra umanităţii şi de război, stipulând că ele pot fi judecate, indiferent de data la care au fost comise. De asemenea, legea prevede imprescriptibilitatea infracţiunilor de omor, omor calificat şi omor deosebit de grav, pentru crimele pentru care nu s-a împlinit încă termenul de prescripţie.
 
IICCMER salută iniţiativa adoptării acestui act normativ, care reiterează principiile Convenţiei asupra imprescriptibilităţii crimelor de război şi a crimelor contra umanităţii, adoptată de Adunarea generală a Naţiunilor Unite în 1968 şi care poate reprezenta o soluţie pentru judecarea crimelor comunismului (atâta vreme cât este dovedit caracterul lor de crime împotriva umanităţii). De asemenea, noile prevederi menţin deschisă calea judecării crimelor Revoluţiei române şi ale Mineriadei din 13-15 iunie 1990, întrucât se aplică şi consecinţelor juridice ale unui fapt trecut, dacă acestea nu s-au epuizat complet şi îşi produc încă efectul la data intrării ei în vigoare.

Din perspectiva noilor reglementări legislative, IICCMER îşi exprimă speranţa că aceste crime ale comunismului, care au făcut şi fac obiectul sesizărilor noastre, vor fi judecate, iar făptuitorii lor vor răspunde în faţa justiţiei pentru actele inumane comise în numele ideologiei totalitare.


Legea nr. 27/16 martie 2012, pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 180/20 martie 2012.

Comentarii

Postări populare