DREPT LA REPLICĂ LA UN COMUNICAT AL GUVERNULUI

Comunicat de Presă din partea fostei conduceri a IICCMER

Comunicatul Corpului de Control al Primului Ministru (CC al PM) reprezintă o denaturare flagrantă a activității conducerii IICCMER în perioada martie 2010-mai 2012.
Conducerea IICCMER respinge toate acuzațiile reprezentaților acestei instituții considerând că acestea sunt o manevra de calomniere și denaturare a activității profesorilor Vladimir Tismăneanu și Ioan Stanomir, în calitate de Președinte al Consiliului Științific (CS) respectiv Președinte Executiv, precum și a membrilor Comitetului Director al IICCMER în perioada amintită.  
Deși, conform propriilor noastre informații, Raportul Corpului de Control al PM a fost finalizat cel puțin acum doua luni (fără ca el să fie pus la dispoziția noastră în pofida solicitărilor pe baza legii privind accesul la informația publică), el a făcut public doar in aceste zile, îndreptățindu-ne să credem că este vorba de o instrumentare politic în moment de apogeu al campaniei electorale. Toate acţiunile la care face referire acest document şi raportul pe care îl invocă au fost realizate în îndeplinirea obiectivelor legale ale IICCMER.
CC al PM transforma activitatea științifică desfășurată în perioada martie 2010 – mai 2012 în infracțiune penală.

Comunicatul conține minciuni flagrante după cum urmează:

1. Precum în toate instituțiile cu profil științific și cultural, alocarea sumelor în IICCMER s-a făcut pe bază de proiecte aprobate de Comitetul Director al institutului. La fel a procedat conducerea IICCMER și în cazul deplasării în România a membrilor Consiliului Științific, aplicând o recomandare din aprilie 2010 a SGG (invocată de CC al PM), conform căreia decontarea cheltuielilor pentru întrunirea Consiliului Științific al IICCMER să nu se facă din articolul bugetar deplasări. În consecință, conducerea IICCMER a decis realizarea unor proiecte care să implice membrii Consiliului Științific și care să ofere totodată ocazia consultării simultane a acestora legat de planul de activitate anual al IICCMER în perioada implicării membrilor CS în cadrul proiectelor sus menționate. Cheltuielile de deplasare a membrilor CS au fost  decontate în baza activității lor în cadrul acestor proiecte.
Precizăm că, în perioada martie 2010-mai 2012 SGG, principalul ordonator de credit, a auditat de trei ori activitatea IICCMER, inclusiv în februarie 2012 pentru întreaga perioada de pana atunci. SGG nu a semnalat în concluziile sale acoperirea cheltuielilor CS drept ilegală sau neconformă cu legislația de funcționare a IICCMER (vezi Raport nr. 20/3238/A.D./15.02.2012).
CC al PM a avut la dispoziție atât hotărârea SGG legata de activitatea CS cât și raportul mai sus amintit al CC al SGG, dar a preferat să le ignore oferind o interpretare de factură calomnioasă a acestei activități a IICCMER.

2. Președintele Consiliului Științific, prin statut pe baza HG 134/2010, este numit de Primul Ministru. IICCMER sau Guvernul României, ca instituție tutelară, nu realizează un contract de muncă cu Președintele Consiliului Științific, el fiind neremunerat.
Conducerea IICCMER a decis pe baza activității IICCMER și prin prevederile din HG 134/2010 (Art 4^1(3)/(4)/(5)) privind responsabilitățile Președintelui CS să aloce un număr de telefon pentru profesorul Vladimir Tismăneanu pentru a menține un contact permanent cu conducerea și cercetătorii IICCMER în vederea realizării agendei de activitate anuală. Precizăm că deciziile Președintelui CS, conform HG 134/2010, au impact direct asupra agendei de proiecte a institutului și a implementării acesteia, prin urmare acesta având dreptul la facilități similare precum personalul contractual.
Cheltuielile de cazare în perioada șederii în România au fost decontate în baza unui proiect ce prevedea atât evaluarea și realizarea proiectelor IICCMER cât și activitatea de promovare a activității IICCMER de către Președintele Consiliului Științific în baza prevederilor HG 134/2010. Activitatea profesorului Tismăneanu în perioada călătoriilor în România poate fi dovedită prin programul zilnic al acestuia în săptămânile respective. Acest program (rapoartele conexate nr. 1486/10.08.2012) a fost pus la dispoziția CC al PM, care a preferat să îl ignore.
Precizăm că CC al PM a avut la dispoziție o raportare detaliată a activităților membrilor Consiliului Științific în cadrul proiectelor în care au fost implicați (rapoarte scrise – vezi de exemplu paginile 20-22 din raportul de activitate din 2010 și pagina 92 din Raportul de activitate 2011 cât și rapoartele conexate nr. 1487/10.08.2012, materiale promoționale, reacții în presă,înregistrări audio/video, fotografii). Aceștia le-au ignorat în realizarea raportării.
Precizam că întreaga activitate a IICCMER, a membrilor conducerii și a angajaților a fost publică și total transparentă. Toate activitățile aprobate în cadrul Comitetului Director și desfășurate de institut se pot regăsi pe site-ul instituției atât ca prezentare cât și ca raportare odată cu încheierea acțiunilor culturale în cauză.

3. Conferințele  în străinătate ale angajaților IICCMER au fost parte integrantă a strategiei conducerii IICCMER de a promova pe plan internațional activitatea individuală și instituțională a institutului, precum și realizarea unor parteneriate, formale sau informale, cu instituții de cercetare din alte țări.
Conferințele au avut ca scop și promovarea unor proiecte anume construite de conducerea IICCMER pentru spațiul internațional de studiu al comunismului: de exemplu, anuarul internațional History of Communism in Europe.
Deplasările în străinătate s-au realizat legal si au fost alocate echilibrat, atât pe criterii științifice cât și cu scopul de a încuraja inițiativele individuale ale cercetătorilor. Majoritatea angajaților IICCMER au beneficiat de acestea, inclusiv membri ai actualei conduceri a institutului. Toți cercetătorii IICCMER, indiferent de funcție, care au solicitat finanțare pentru participarea la conferințe internaționale au primit, în urma deciziilor Comitetului Director și în limita posibilităților financiare, fondurile pentru astfel de deplasări.
Precizam că CC al PM dezinformează cu buna știință publicul românesc. Scrisorile sau e-mailurile de invitație la conferințe și referatele de deplasare aferente precizează foarte clar tipurile de cheltuieli acoperite de instituțiile gazda și de IICCMER cât și perioada pentru fiecare tip de cheltuială. În toate cazurile amintite de comunicatul CC al PM, cheltuielile acoperite de IICCMER au fost specifice și au acoperit o perioadă bine delimitată. În cazul în care instituția gazdă a acoperit anumite cheltuieli acestea sunt specificate pentru o perioadă menționată foarte clar. Ele nu se suprapun cu cheltuielile acoperite de IICCMER.
CC al PM generalizează cu rea voință, dezinformând publicul și calomniind reprezentanți ai fostei conduceri legat de modul de realizare al deplasărilor în străinătate.

4. CC al PM minte flagrant când acuză fosta conducere de nerealizare a proiectelor din planul anual de activitate. Rapoartele de activitate pe anii 2010 și 2011, care pot fi găsite pe site-ul IICCMER, detaliază în mod concludent și pertinent câte și ce proiecte au fost finalizate de către institut în anii în cauză.
Considerăm scandalos că o instituție de audit își arogă dreptul de a evalua activitatea științifică a unei conduceri validate epistemic național și internațional.
Remarcăm totodată că marea majoritate a proiectelor implementate de actuala conducere IICCMER sunt proiecte aprobate pe bugetul din 2012 de fosta conducere a institutului. În mare parte, activitatea actuală a IICCMER reprezintă finalizarea proiectelor demarate în perioada mandatului nostru, pe care noi nu am mai reușit să le ducem la bun sfârșit din cauza demiterii din funcțiile executive a profesorilor Vladimir Tismăneanu si Ioan Stanomir de către premierul Ponta.
Pe parcursul intervalului martie 2010-mai 2012  instituţia nu a acţionat în niciun fel partizan, onorând, în acelaşi timp, prin campanii educaționale memoria victimelor regimului comunist. IICCMER a continuat eforturile de arheologie forenzică, a elaborat materiale documentând abuzurile împotriva drepturilor omului, prezentând organelor abilitate elementele necesare încadrării juridice și a promovat legislație care să faciliteze judecarea crimelor și abuzurilor săvârșite în perioada comunista.

5. Corectura volumului Dr. Raluca Grosescu în vederea publicării a făcut parte din inițiativa conducerii IICCMER de a susține parțial publicarea la edituri internaționale importante, în limbi de circulație mondială, cercetarea angajaților și partenerilor IICCMER. În cadrul aceleiași inițiative ICCMER a demarat proiectul anuarului internațional History of Communism in Europe și proiectul realizării unui volum în limba engleză bazat pe cele două volume publicate la editura Polirom despre politica pronatalistă a regimului comunist. Precizăm că alocarea fondurilor pentru respectivul document a fost realizata de actuala conducere a IICCMER.
Observăm că CC al PM face o gravă  confuzie între publicarea online pe site-ul unei  universități a unei teze de doctorat (procedură standard) și publicarea, la peste un an, a unui manuscris modificat și revizuit al tezei sub forma de volum la o prestigioasă editură  universitară. Conform acestui corp de audit nu ar mai fi posibilă modificare și transformarea unei teze de doctorat în carte.

Negăm așadar în totalitate acuzațiile CC al PM. Comunicatul CC al PM reprezintă un caz scandalos de politizare a unei instituții publice. Documentul în cauză conține denaturări flagrante ale faptelor și a realității, singurul său scop fiind unul electoral și de denigrare publică a profesorilor Vladimir Tismăneanu și Ioan Stanomir cât și a fostei conduceri a IICCMER.

Membri ai conducerii IICCMER în perioada martie 2010 – mai 2012:
Vladimir  Tismăneanu, Președinte al Consiliului  Științific
Ioan Stanomir, Președinte Executiv
Mihail Neamțu, Director Științific (martie 2010 – 15 septembrie 2011)
Cristian Vasile, Director Științific (septembrie 2011-mai 2012)
Bogdan C. Iacob, Secretar al Consiliului Științific
Raluca Grosescu, Director Departament Politici Publice și Parteneriate
(aprilie 2010 – iulie 2012)
Adrian Cioflâncă, Director Departament de cercetare „Societate, economie, instituții” (aprilie 2010-26 martie 2012)
Damiana Oțoiu, Director Departament de cercetare „Exil și minorități”
Angelo Mitchievici, Director Departament de cercetare „Ideologie și cultură”
Marius Stan, Redactor șef „History of Communism in Europe” și Director Departament
de cercetare „Societate, economie, instituții” (29 martie 2010-24 iulie 2012)

Comentarii

Postări populare