Scrisoare deschisă din partea membrilor fostului Consiliu Științific al IICCMER (aprilie 2010 – mai 2012) pentru susținerea fostei conduceri a institutului 

Profesorul Vladimir Tismăneanu și colegii săi ne-au informat asupra comunicatului de presă al Corpului de Control al Primului Ministru și asupra acuzațiilor grave pe care această instituție le-a făcut privind administrarea fondurilor de la bugetul de stat de către fosta conducere a IICCMER. Reprezentanții fostului Comitet Director ne-au pus la dispoziție răspunsul lor la acuzațiile formulate de către Corpul de Control.

Suntem profund îngrijorați de faptul că Profesorului Tismăneanu și colegilor săi nu li s-au adus la cunoștință oficial acuzațiile din partea guvernului înainte de publicarea în mass-media a rezultatelor auditului respectiv, în data de 2 decembrie 2012.

Suntem totodată extrem de preocupați că, în pofida faptului că raportul și comunicatul guvernamental ating numeroase chestiuni ce țin de activitatea științifică din cadrul IICCMER în perioada amintită, reprezentații Corpului de Control nu au considerat necesar să contacteze în prealabil pe membrii fostului Consiliu Științific.

Dorim să accentuăm că suntem alarmați de modul în care o instituție guvernamentală a fost folosită pentru declanșarea unei campanii publice împotriva unor personalități științifice recunoscute atât pe plan național cât și internațional.

Condamnăm orice încercare de a discredita meritele acestui institut de cercetare care a avut realizări excepționale atât pentru științele sociale din România, cât și în domeniul analizei regimului comunist din această țară.

Respingem cu hotărâre orice încercare de politizare a activității IICCMER.   

Colaborarea noastră cu fosta conducere a IICCMER a fost exemplară. Suntem convinși că, între aprilie 2010 și ai 2012, institutul și-a îndeplinit pe deplin, în condițiile legale și economice date, mandatul așa cum a fost formulat în legislația pe baza căruia a funcționat.

Suntem șocați de orice  încercare de a denigra și calomnia activitatea fostei conduceri a IICCMER de către persoane care nu au nicio calificare științifică și profesională în studiul regimurilor comuniste.

Nu în ultimul rând, condamnăm fără ezitare campaniile de defăimare împotriva Profesorului Vladimir Tismăneanu, una dintre cele mai respectate personalități internaționale în domeniul studierii comunismului și post-comunismului.

În concluzie, dorim să ne exprimăm susținerea totală pentru fosta conducere a IICCMER.

Semnează:
Mihnea Berindei (Institut des Sciences Sociales du Politique/CNRS)
Maria Bucur (Indiana University, Bloomington)
Dorin Dobrincu (Universitatea Al. I. Cuza din Iași)
Tom Gallagher (University of Bradford, UK)
Paul Hollander (University of Massachusetts at Amherst)
Anna Kaminsky (Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)
Mark Kramer (Harvard University)
Bogdan Murgescu (Universitatea din București)
Janos Rainer (Institute 1956, Ungaria)
Jacques Rupnik (Sciences-Po, Fondation nationale des Sciences politiques, Paris)
Levente Salat (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj)
Lavinia Stan (St. Francisc Xavier University, Canada)
Toți membrii fostului Consiliu Științific au fost contactați. Din motive obiective, unii nu au putut răspunde până în acest moment, dar o vor face în cel mai scurt timp.


Open Letter from members of IICCMER’s Scientific Council (April 2010-May 2012)
in support of the former leadership of the Institute

Professor Vladimir Tismaneanu and his colleagues informed us that the Auditing Commission of the Prime Minister has issued a press release in which it formulated grave allegations pertaining to management of public funds against the former leadership of IICCMER.  Representatives of the latter presented to us their reply to these allegations.

We are particularly disturbed that neither Professor Tismaneanu, nor his colleagues were informed about these charges before the Government document reached the mass-media on December 2, 2012. We are disturbed that, in spite of the fact that the Government’s Report speaks about substantive professional issues as well, none of the members of the Scientific Council was approached by the Government’s representatives to discuss these issues.

We express our utmost concern regarding the use of governmental institutions for public campaigns that target respected scholars, appreciated both internationally and nationally.

We deplore the attempts to question the merits of a research institution that has an outstanding record of service to the profession and to the field of analyzing the communist regime in Romania. We reject any politicization of the activity of IICCMER.

Our collaboration with the former leadership of IICCMER was exemplary and we believe that, between April 2010 and May 2012, the institute fully and comprehensively fulfilled its mandate.

We are worried regarding any tendencies to dismiss and besmirch the activity of the former leadership by individuals and institutions with no scholarly credentials in the study of communist regimes.

Last but not least, we condemn the mudslinging campaign against Professor Vladimir Tismaneanu, one of the most respected international scholars in the field of communist and post-communist studies.

In conclusion, we wish to express our full support for the former leadership of IICCMER.

Signatories:

Mihnea Berindei (Institut des Sciences Sociales du Politique/CNRS)
Maria Bucur (Indiana University, Bloomington)
Dorin Dobrincu (Universitatea Al. I. Cuza din Iași)
Tom Gallagher (University of Bradford, UK)
Paul Hollander (University of Massachusetts at Amherst)
Anna Kaminsky (Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)
Mark Kramer (Harvard University)
Bogdan Murgescu (Universitatea din București)
Janos Rainer (Institute 1956, Ungaria)
Jacques Rupnik (Sciences-Po, Fondation nationale des Sciences politiques, Paris)
Levente Salat (Universitatea Babes-Bolyai din Cluj)
Lavinia Stan (St. Xavier University, Canada)

All the members of the former Scientific Council were contacted. Because of objective reasons some of them have not replied yet to the present letter, but we believe they will be able  to do so – IICCMER’s former leadership.

Comentarii

Postări populare