DEMOCRAŢIA DUPĂ TOTALITARISM: LECŢII ÎNVĂŢATE DUPĂ 20 DE ANI


Conferinţă internaţională
DEMOCRAŢIA DUPĂ TOTALITARISM: LECŢII ÎNVĂŢATE DUPĂ 20 DE ANI

Proiect implementat cu sprijinul Programului Est Est: Parteneriat
fără Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova,

Organizator:

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A TINERILOR ISTORICI DIN MOLDOVA

în colaborare cu COMISIA PENTRU STUDIEREA ŞI APRECIEREA REGIMULUI COMUNIST TOTALITAR DIN REPUBLICA MOLDOVA

şi Facultatatea de Istorie şi Filozofie a Universităţii de Stat din moldova

Chişinău, 23-26 mai, 2010, Hotel Codru


PROGRAM

Luni, 24 mai – Hotel CODRU, Sala Roz

09.15-10.00 – Sesiunea de deschidere

Moderator: Sergiu Musteaţă, Institutul de Istorie, Stat şi Drept, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Director

Arcadie Barbăroşie, Senatul Fundaţiei Soros Moldova, Preşedinte
Ilona Mihăieş – Consiliul Director, Fundaţia Soros România, Preşedintă

Raportor principal: Gheorghe Cojocaru, Comisia pentru studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova, Preşedinte


10.00-11.30 Sesiunea I: Experienţa totalitară a ţărilor din Europa Centrală şi de Est
Moderatori: Vladimir Tismăneanu şi Igor Caşu

Raportori:
Gheorghe Negru (Moldova), Marea Teroare în RASS Moldovenească, 1937-1938
Virgiliu Leon Ţârău (România), Instituţionalizarea regimului comunist în Europa Centrală şi de Est: studiu de caz asupra primelor alegeri
Ion Şişcanu (Moldova), Colectivizarea agriculturii şi deportările în RSS Moldovenească
Octavian Roske (România), Colectivizarea agriculturii în România: scenariul ideologic
Gheorghe Palade (Moldova), Mobilizarea forţată a populaţiei din RSS Moldovenească
Matej Medvecky (Slovacia), Activitatea Securităţii de Stat în Slovacia la sfârşitul anilor 1940-anii 1950
Discuţii

11.50-13.15 Sesiunea I: Experienţa totalitară a ţărilor din Europa Centrală şi de Est (continuare)

Moderatori: Vladimir Tismăneanu şi Igor Caşu
Raportori:
Anatol Ţăranu (Moldova), Foametea din RSSM, 1946-1947: cauze şi consecinţe
Adrian Cioflâncă (România), Rolul organizaţiilor de masă în angrenajul totalitar comunist


Vojtech Ripka (Cehia), Represiune şi legitimitate în ultimele decenii ale comunismului în Cehoslovacia
Octavian Ţâcu (Moldova), Politici identitare în Moldova Sovietică
Lilia Crudu (Moldova), Tipare ale selectării elitelor în RSS Moldovenească
Nicolae Enciu (Moldova), Inegalităţi sociale în Moldova Sovietică
Discuţii

14.30-16.00 Sesiunea II: Impactul totalitarismului asupra evoluţiilor din Europa Centrală şi de Est
Moderatori: Ion Şişcanu şi Algirdas Jakubčionis
Raportori:
Aigi Rahi-Tamm (Estonia), Instituţiile estoniene de investigare a represiunilor şi consecinţelor acestora : o privire de ansamblu
Meelis Saueauk (Estonia), Comisia internaţională din Estonia pentru Investigarea Crimelor Împotriva Umanităţii, 1998-2008 şi noi perspective
Alina Pavelescu (România), Reconcilierea cu trecutul post-totalitar pe tărâmul istoriei publice - relaţia arhivişti-istorici în România
Mihnea Berindei (România), O sursă
esenţială pentru studierea opiniei publice, în ultimul
deceniu comunist din România: scrisorile trimise la radio
Europa Liberă
Anatol Petrencu (Moldova), Mituri şi simboluri comuniste
Petru Negură (Moldova), Scriitori basarabeni şi transnistreni şi construcţia “identităţii sovietice moldoveneşti”
Discuţii

16.20-18.00 – Sesiunea II: Impactul totalitarismului asupra evoluţiilor din Europa Centrală şi de Est (continuare)
Moderatori: Jutta Scherrer şi Oleg Serebrian
Raportori:
Elena Postică (Moldova), Rezistenţa armată în RSSM în perioada stalinistă
Nikolay Mitrokhin (Rusia/Germania), Mişcarea naţionaliştilor ruşi în Uniunea Sovietică, 1953-1985
Igor Caşu (Moldova), Manifestaţii antisovietice şi anticomuniste în Moldova sovietică: noi date din arhivele KGB
Algirdas Jakubčionis (Lituania), Rezistenţa antisovietică şi anticomunistă în Lituania
Armand Goşu (România), Moldova sovietică şi post-sovietică Moldova sovietică şi post-sovietică la Europa Liberă: colecţia Anneli Ute Gabanyi
Vladimir Beşleagă (Moldova), Ce a însemnat rezistenţa prin cultură în fosta RSS Moldovenească?
Discuţii

Marţi 25 mai
09.00-10.30 Sesiunea III: Oportunităţi pentru depăşirea obstacolelor în cercetarea istoriei recente
Moderatori: Dorin Dobrincu şi Elena Postică
Raportori:
Pavel Navrátil (Cehia), Procesul de accesare a documentelor de arhivă a serviciilor de securitate comuniste cehoslovace
Igor Şarov (Moldova), Politica memoriei în Moldova după 1989
Marian Gula (Slovakia), Politica faţă de comunism în Slovacia şi accesul la arhivele securităţii comuniste
Germina Nagâţ (România), Cui folosesc arhivele comuniste?
Danute Dūra (Letonia), Provocările şi reuşitele Letoniei în calea depăşirii consecinţelor celor două regimuri totalitare
Cristian Vasile (România), Comisia Tismăneanu şi accesul la arhivele comunismului
Discuţii

11.00-13.00 – Sesiunea III: Depăşirea consecinţelor totalitarismului prin crearea unei societăţi democratice
Moderatori: Cristian Vasile şi Vitalie Ciobanu
Raportori:
Adam Leszczynski (Polonia), Memoria trecutului totalitar şi conflictul politic democratic: studiu de caz – Institutul polonez al Memoriei Naţionale
Oleg Serebrian (Moldova), Viitorul în capcanele trecutului: despre necesitatea condamnării comunismului în Republica Moldova
Bogdan Ţârdea (Moldova), Instrumentalizarea trecutului în Republica Moldova
Vladimir Tolz (Cehia/Germania), Posturile de radio străine transmise în URSS şi reacţia Kremlinului
Dorin Dobrincu (România) Reconstruind istoria comunismului românesc: modalităţi de gestionare a memoriei
Vladimir Tismăneanu (SUA), Democraţie şi memorie: România în confruntare cu propriul trecut
Discuţii

13.00-13.30 Sesiunea de încheiere: Recomandări pentru autorităţile moldovene privind gestionarea trecutului comunist totalitar
Raportori:
Sergiu Musteaţă, Vladimir Tolz, Vladimir Tismăneanu, Igor Caşu, Algirdas Jakubčionis, Gheorghe Cojocaru


Lista participanţilor:

România

1. Ilona Mihăieş, Consiliul Director, Fundaţia Soros România, Preşedintă
2. Dorin Dobrincu, Arhivele Naţionale ale României, Director
3. Cristian Vasile, Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti
4. Virgiliu Leon Ţârău, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), Vice Director
5. Armand Goşu, Revista 22, redactor-şef
6. Octavian Roske, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, secretar ştiinţific
7. Alina Pavelescu, Arhivele Naţionale ale României, consilier
8. Mihnea Berindei, CNRS, Paris
9. Adrian Cioflâncă, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi a Memoriei Exilului Românesc, director de departament
10. Germina Nagâţ, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), Director
11. Radu Moţoc, Fundaţia Soros România
12. Sergiu Panainte, Fundaţia Soros România

SUA
Vladimir Tismăneanu, Centrul de studii a societăţilor post-comuniste, Director University of Maryland, College Park; Preşedinte al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România; Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al IICCMER

România/Ungaria
Bogdan Cristian Iacob, Central European University, Budapest; IICCMER, secretar ştiinţific

Lituania
Algirdas Jakubčionis, Universitatea din Vilnius, Comisia Internaţională de Evaluare a crimelor Regimurilor de Ocupaţie Nazist şi Sovietic în Lituania

Letonia
Danute Dūra, Muzeul Ocupaţiei din Letonia

Estonia
1. Aigi Rahi-Tamm, Comisia Estoniană pentru studierea politicilor represive ale forţelor de ocupaţie
2. Meelis Saueauk, Institutul Memoriei Istorice din Estonia
3. Uve Poom, Fundaţia Unitas

Polonia
1. Adam Leszczynski, Gazeta Wyborcza
2. Alexandra Rybińska, ziarul Rzeczpospolita

Cehia
1. Vojtech Ripka, Institutul de cercetare a regimurilor totalitare
2. Pavel Navratil, Arhiva serviciilor de securitate
3. Vladimir Tolz, Radio Free Europe/Radio Libertatea/Svoboda

Slovacia
1. Matej Medvecky, Institutul Memoriei Naţiunii
2. Marian Gula, Institutul Memoriei Naţiunii

Rusia/Germania
Nikolay Mitrokhin, Center for Eastern Europe Studies, Bremen University

Franţa
Jutta Scherrer, EHESS, Paris

Experţi naţionali:
1. Arcadie Gherasim, jurnalist Radio „Vocea Basarabiei”
2. Ana Coreţchi, Programului Est Est: Parteneriat fără Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova, Coordonator Program
3. Alexandru Petkov, OMEGA
4. Nicu Popescu, analist politic
5. Anatol Golea, TV7
6. Arcadie Barbăroşie, Institutul de Politici Publice
7. Anatol Ţaranu, IISD
8. Vitalie Ciobanu, PEN-Club Moldova, Preşedinte
9. Vasile Gârneţ, revista Contrafort, director
10. Bogdan Ţârdea, UPS „Ion Creangă”
11. Lorena Bogza, jurnalist PRO TV Chişinău
12. Carolina Budesco, jurnalist, Centrul Independent de Jurnalism
13. Constantin Tănase, jurnalist, Ziarul Timpul
14. Cornel Ciurea, politolog, IDIS „Viitorul”
15. Denis Cenuşă, analist politic
16. Dumitru Ciubaşenco, redactor-şef ziarul Panorama
17. Eugeniu Râbca, Consiliul de Observatori, Teleradio Moldova
18. Igor Boţan, ADEPT, director
19. Igor Munteanu, IDIS „Viitorul”, director
20. Iulia Semionova, jurnalist, enews.md
21. Liliana Viţu-Eşanu, Departament Actualităţi, Moldova 1, director
22. Mihai Cernencu, ULIM
23. Natalia Morari, Publika TV
24. Oazu Nantoi, IPP, director-programe
25. Petru Bogatu, analist politic, Jurnal TV
26. Sorina Stefârţă, Timpul, redactor-şef
27. Tudor Darie, Unimedia, director
28. Val Butnaru, Jurnal Trust Media, Director
29. Valentin Beniuc, IRIM, rector
30. Valeriu Pasat, IISD
31. Valeriu Saharneanu, jurnalist, Uniunea Jurnaliştilor din Moldova, preşedinte
32. Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă, director birou Chişinău
33. Victor Nichituş, NIT
34. Victor Tanase, Publika TV
35. Vitalie Călugăreanu, Jurnal TV
36. Vitali Andrievschi, portal www.ava.md
37. Vlad Lupan, expert independent
38. Alexei Maşec, medic psihiatru
39. Yuri Josanu, analist politic
40. Vasile Andrieş, politolog, USM
41. Valeriu Moşneaga, politolog, USM
42. Vasile Cujbă, FRIŞPA, USM, decan

Membrii Comisiei pentru studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova:

1. Gheorghe Cojocaru, preşedinte
2. Igor Caşu, vice preşedinte
3. Sergiu Musteaţă, vice preşedinte
4. Mihai Taşcă, secretar
5. Vasile Bahnaru
6. Vladimir Beşleaga
7. Ion Casian
8. Sergiu Chircă
9. Lilia Crudu
10. Andrei Cuşco
11. Demir Dragnev
12. Nicolae Enciu
13. Andrei Eşanu
14. Victor Juc
15. Alexandru Moşanu
16. Gheorghe Negru
17. Petru Negură
18. Viorica Olaru-Cemârtan
19. Gheorghe Palade
20. Pavel Parasca
21. Anatol Petrencu
22. Elena Postică
23. Igor Şarov
24. Ion Sîrbu
25. Ion Şişcanu
26. Andrei Smochină
27. Veaceslav Stăvilă
28. Octavian Ţâcu
29. Ludmila Tihonov
30. Ion Varta

Comentarii

George a spus…
Ar fi interesant sa publicati concluziile acestui simpozion.

Postări populare